اخبار تازه :
رادیو اینترنتی کورعباسلو


عکسهای از کورعباسلو خرداد 1392 (خانم پریسا خدایاری)


عکسهای از کورعباسلو(خرداد 1392)تصاویر | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

جمعه 21 فروردين 1394 - 08:44:34


ویدئو زیبا با نام باهار گلیب(بهار آمد) همتعلی معزز
[ ادامه مطلب ... ]


ویدئوها | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

چهارشنبه 27 اسفند 1393 - 06:57:10


قاشق زنی از یادها رفت!


آتش بازى و جشن چهارشنبه سورى از قرن‌ها پیش بین ایرانیان باب بوده و یكى از اعیاد مهم ملى محسوب مى‌شده كه پس از اسلام نیز به خاطر ملیت و فراگیرى این رسم در تمام مرز و بوم ایران به خاطر وجهه ملى دوام و قوامش برجا ماند. زمان گذشت و ساعت بارها نواخت تا چهارشنبه سورى نسل به نسل رنگ و لعاب ظاهرى اش را تغییر دهد. هجوم اقوام بیگانه و وضع قوانین جدیدشان جز در یكى دو برهه تاریخى مثل حمله اسكندر، اعراب و مغول نتوانست نقش آخرین سه شنبه سال را از خیال ایرانیان مسرور و سپاسگزار بزداید. مراسم ویژه این روز براى همه ایرانیان آشناست. همگام با تاریخ مراسم دیگرى به آن افزوده شد و بنا به همان مقتضیات زمانه كاهش یافت یا از بین رفت. نفس چهارشنبه سورى براى ایرانى‌ها شناخته شده و همان آتش بازى و شادمانى و سپاسگزارى از خداوند بخشنده است.از رسم‌هایى كه در گذر زمان ضمیمه سنت چهارشنبه سورى شد و عمرى پاینده یافت، قاشق زنى و فالگوشى است. این مراسم بنا به روایات متعدد در برهه‌هاى زمانى ویژه اى متولد شد. برخى این مراسم را از ابتدا همراه و بخشى از جشن آخرین سه شنبه سال مى‌دانند. عده اى دیگر علاوه بر آتش بازى رسم ویژه اى براى هر شهر و منتسب به آن مى‌دانند. آنها معتقدند، جشن چهارشنبه سورى یك جشن ملى بوده و هر محلى براى خودش سنتى خاص دارد. سنت قاشق زنى براى اغلب تهرانى‌ها آشنا و ملموس است. البته این رسم در برخى شهرهاى دیگر ایران وجود دارد و بعضى شهرها فاقد این گونه رسومند.

یكى از دلایلى كه براى پدید آمدن پدیده قاشق زنى عنوان شده، كمك به فقرا و نیازمندان در قالب ناشناس است. در روزهاى نزدیك نوروز شهرها و روستاها پیشاپیش بوى بهار مى‌گرفتند. مردم به خاطر جان سالم به در بردن از زمستان خرسند بودند. روزهاى جشن و پایكوبى بود. در این بین خیلى‌ها نیازمند بوده و چیزى براى گستراندن سفره سرور نداشتند. عده اى كه معروف بود، سالى یك بار پلو مى‌خورند و شاید وسع خرید لباس نو نیز نداشتند. به هر حال شب جشن بود و تمام سفره‌هاى شهر رنگین بود. براى یك دست تر شدن خوان‌هاى شب عید، مراسم قاشق زنى به شكل خودجوش، شكل گرفت.در روزگاران قدیم كه تهران تازه لقب مركزیت یافته بود، قاشق زنى باب شد.
پس از مراسم آتش بازى و خواندن سرود «زردى من از تو، سرخى تو از من»، مردم كوچه‌ها را خالى كرده و گرد كرسى و سفره خود مى‌نشستند. صداى كلون در به گوش مى‌رسید. نگاه‌ها روى غذاى وسط سفره كه معمولاً سبزى پلو با ماهى بود لحظه اى به هم دوخته مى‌شد. تكه اى غذا، آجیل، شیرینى یا پول مى‌توانست دلى را خرسند و خوشحال كند. پسر بزرگ خانه یا پدر به هواى اهداى خوراكى یا نقدینگى خود را پشت در حیاط مى‌رساند.قاشق زن‌ها، پوششى بر صورت خود مى‌كشیدند تا شناخته نشوند. كسى اصرار در شناخت ایشان نداشت و هرچه از دستش برمى‌آمد در دستمال وى مى‌گذاشت. ترتیب رسم قاشق زنى به این شكل بود: قاشق زن‌ها كه معمولاً براى ناشناس ماندن تك نفره اقدام به قاشق زنى مى‌كردند با قاشق بر پشت كاسه مسى مى‌كوبیدند. با شنیدن صداى قاشق لقمه در گلوى صاحب سفره گره مى‌خورد و پایین نمى‌رفت. كسى پشت در اعلام گرسنگى مى‌كند. پیش از رسیدن میزبان، قاشق زن دستمال اش را از زیر یا بالاى در داخل خانه مى‌فرستاد. وقتى نیم لاى در بازتر مى‌شد كه دستمال پر شده از خوراكى، قند یا پول در دستشان قرار مى‌گرفت. قاشق زن به سرعت از محل دور مى‌شد و تنها خواسته اش ناشناس ماندنش بود. از آنجا كه در هر محله آدم خیررسان پیدا مى‌شود، قاشق زن بى آنكه بداند تحت تعقیب آدم خیر قرار مى‌گرفت. و شاید روز و روزهاى بعد، دستمال یا كیسه اى از هدایاى گوناگون جلوى سكوى منزلش مى‌یافت و خوشحال تر سال نو را آغاز مى‌كرد.همیشه هم این اتفاق‌هاى خوشایند روى نمى‌داد. بعضى وقت‌ها تعقیب و چرخش بیهوده زبان تعقیب كننده كار را خراب مى‌كرد و از سال آینده همه به چشم ترحم به قاشق زن مى‌نگریستند.

ایرانى‌ها مردمى‌شوخ مزاجند. شاید براى همین مراسم مهجور و پرالتهاب قاشق زنى خیلى زود رسمى ‌نشاط انگیز شد كه حكایات زیادى از قبلش به وجود آمد. قاشق زن‌ها زیاد شدند و برخى‌ها در قالب گروه‌هاى سه -چهار نفره قاشق زنى مى‌كردند. وارد كوچه اى مى‌شدند و قاشق بر كاسه مى‌كوفتند. پس از اتمام كار و باز كردن دستمال‌هایشان پشت كوچه، هر یك شانس خود را با دیگرى مقایسه مى‌كرد. یكى آجیل برده بود و دیگرى سكه اى پول، یكى هم با دستمال خالى كه مى‌شد از این طریق به خست صاحبخانه پى برد.شوخى در قاشق زنى بالا گرفت و قاشق زن‌ها دو دسته شدند. كسانى از روى فقر و عده اى براى مزاح سروصداى قاشق و كاسه درمى‌آوردند. حكایت شوخى‌هاى قاشق زنى براى هر كس خاطره اى ماندنى ساخت و شاید خاص بودن این شب در احیاى خاطراتش نقش داشته است. زمان گذشت و قاشق زنى مراسمى‌جالب توجه شد. به ویژه براى نوجوانان و جوانان. در سایه گذر زمان اعتقاداتى نیز پیدا شد. آنكه انعام و اطعام مى‌داد، نذر مى‌كرد تا حاجتش برآورده شود. در مقابل، دستمال قاشق زن را پر و پیمان مى‌كرد. همین دست اعتقادات گریبان قاشق زن‌ها را هم گرفت. آنها هم نذر مى‌كردند و دریافت پاسخ به منزله برآورده شدن حاجتشان تلقى مى‌شد.حركت قاشق زن را مى‌توان این گونه بیان كرد: جوانى تند و تیز كه سر و بدنش را مى‌پوشاند تا حتى جنسیتش نیز معلوم نشود. دستمال را مى‌انداخت داخل حیاط و با محتواى پول، شیرینى، نخودچى و كشمش كه در گره دستمال جا خوش كرده بود، كوچه را مانند دونده در حال فرار ترك مى‌كرد. یكى از اهداف قاشق زن‌ها، ناشناس ماندنشان طى آخرین ساعات آخرین سه شنبه سال بود.حتى قاشق زن‌هاى جوان و شوخ طبع نیز هرازگاهى جلوى خانه ثروتمندان و متمكنین شهر قاشق زنى مى‌كردند تا بلكه پولى، چیزى عایدشان شود و چند روز عید را خوش تر باشند. فالگوشى نیز پدیده اى بود كه در آخرین سه شنبه سال جان گرفت و به وجود آمد. روزگارى كه تمام بام‌هاى خانه‌هاى یك كوچه به هم راه داشت و حیاط‌هاى گسترده با درخت‌هاى زیادش، انتظار بهار را مى‌كشید فالگوشى نیز به رسم‌ها اضافه شد.
منبع: aftab.ir


مطالب سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

سه شنبه 26 اسفند 1393 - 07:13:06


نشست آخرین جمعه سال، نماد همبستگی اهالی کوراباز(بلود کریمی)


همچنانکه همشهریان وعموزادگان کوراباز استحضار دارند، همه ساله در آخرین جمعه سال، اهالی کورابازلی گردهم می آیند تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان و ابراز همدردی با بازماندگان، در آستانه سال نوبا یکدیگر دیدار کرده ودر خصوص مسایل و مشکلات زادگاهشان به گفتگو نشسته وهمفکری نمایند. مراسم امسال یک هفته زودتر و در 22 اسفندماه برگزار خواهد شد.
اين گردهمايي از جهات مختلف حائز اهميت است. دشواريهاي خاص زندگي در كلانشهرهااز قبيل وسعت وگستردگي شهر، ترافيك و پراكندگي محل هاي زندگي و كسب و كار افراد، تبعات اقتصادي و اجتماعي ناشي از زندگي دركلانشهر ها و به ويژه صرفه جويي در وقت افراد و ..... همه از عواملي است كه در شكل گيري و اجراي اين گردهمايي نقش داشته اند. علاوه براین، از آثار وپیامدهای مثبت این گردهمایی، همچون تقویت همبستگی بین اهالی، بیان مسایل و مشکلات کوراباز وهمفکری و ارایه راهکارهای مناسب جهت حل مسایل ومشکلات مورد نظر نمی توان غافل شد. در حقیقت نشست آخرين جمعه سال به نماد همبستگي كورابازلي ها تبديل شده است. در اينجا ضمن قدرداني از همه بزرگان و همشهرياني كه چنين سنت با شكوهي را پايه گذاري كردند و همه ساله در برگزاري آن مشاركت مي نمايند، توجه برگزار کنندگان را به نکات زیر جلب می نمایم .
همه مي دانيم كه كورابازلي ها با همت بالاي خود و باهمياري، كوراباز را به روستاي نمونه استان اردبيل تبديل كرده اند و دراین راستا، پیشگامانی بودند که گاه با نقش راهبری ویا با کمک مالی دراین دستاورد نقش کلیدی داشتند که باید به طریق مقتضی از ایشان تقدیر بعمل آید. باید از این گردهمایی استفاده کنیم و با ارایه مطلب، مقاله و.... از بزرگان خود یاد کنیم و آنان را به نسلهای جوانتر بشناسانیم. دیگر زمان آن نیست که با گفتن یک صلوات فکر کنیم که وظیفه مان را انجام داده ایم، ما در عصر انفجار اطلاعات زندگی می کنیم عصری که در آن اطلاعات بسیار زیاد در قالب روزنامه، مجله ، سایت شبکه های اجتماعی و.... در یک لحظه در تمام دنیا به جریان می افتد .
باید در این گردهمایی سایت ها و شبکه های اجتمایی مجازی که بواسطه آنها می توانیم ارتباطات و همبستگی بین خودمان را تقویت کنیم معرفی کرده و بشناسانیم. دراین گردهمایی از نقش و عملکرد شورای اسلامی و دهیاری روستا صحبت کنیم و نقاط قوت و ضعف آنها را تحلیل کنیم و با تدبیر راهکار مناسب در جهت شفاف سازی مسایل مالی مربوط به کوراباز، از ایجاد شبهه و تردید در اذهان مردم نسبت به خدمتگذاران خود جلوگیری نماییم. در این گردهمایی باید از رجب (فرهاد) ابراهیمی سراینده شعر ماندگار آیریلیق که از افتخارات کوراباز بشمار می روند ودررشد وتوسعه کوراباز نقش بزرگی ایفا کرده اند سخن بگوییم. هنوز بسیارند ازهمشهریان جوان که اورا نمی شناسند وبسیارند کسانی که شناخت درستی از ایشان ندارند و با اشعار ایشان که شهرتی عالمگیر دارند بیگانه اند. قریب به یک سال است که بواسطه کسالت از فعالیتهای اجتماعی بدور مانده اند. باید از خودمان انتقاد کنیم. آیا توانسته ایم در این مدت یکسال از ایشان عیادت کنیم؟ اگر ما نتوانیم بزرگان علم و ادب خودرا بشناسیم و در زمان حیاتشان قدرشان ندانیم از نسلهای آتی هم نمی توانیم انتظار داشته باشیم .
مطالب سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

سه شنبه 19 اسفند 1393 - 21:28:58


اطلاعیه متوفیان سال 1393‎


انالله واناالیه راجعون
بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محـترم کورعباسلو های مقیم مرکز( تهران) میرساند طبق ســــنوات گذشته
هرسال آخرین جمعه همان سال هیئت متوسلین به امام زمان عج وهیئت منتظران به حضرت مهدی(عج)
بمنظور گرامیداشت و یاد متوفیانی همان سال از روستای کورعباسلو که به رحمت حق پیوسته اند
مجلسی با حضوراعـــضاء خانواده های معزا برگزار می گردد.
(مجلس امسـال در روز جمعه 22/12/1393 از ساعت 30/10 الی12برگزارخواهد شـد)
لــذا ازشما برادران وخواهران وعموزادگان عزیز دعوت میشود جهت شادی روح آن
عزیزان ازدست رفته وبرگزاری هرچه باشکوه تر حضور بهم رسانید.
مجلس مردانه : خیابان گوهری روبروی کوچه آگاه مصلای مسجد جبرائیل
مجلس زنــانه : خیابان استاد حسن بنا کوچه شهید شاهمرادی مسجد محمد(ص)
اسـامی متوفـیان که از اول سال 1392 به رحمت حق پیوسته اند عبارتـنـد از:

ردیف مرحوم
1 مـــرحوم حاج نجفقلی وظیفه
2 مـــرحوم حمیدرضا بقائی
3 مـــرحوم بلال علائی فر
4 مـــرحوم حاج علی ترکپور
5 مـــرحوم ابراهیم خلیل مددیان

ردیف مرحومه
1 مـــرحومه نارگل کشی زاده
2 مـــرحومه بخت آور دیواره
3 مـــرحومه مارال قلی وند
4 مـــرحومه خدیجه رشید چهره برقی
5 مـــرحومه عارفه نصیری (نجفی)
6 مـــرحومه مناره قاسمی خواهر عارف
7 مـــرحومه سکینه فکری

هیئت متوسلین به امام زمان (عج) کورعباسلو، هیئت منتظران حضرت مهدی (عج) کورعباسلو
سایت رسمی کورعباسلومطالب سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

يكشنبه 17 اسفند 1393 - 06:46:02


آیین تکم خوانی(علی خسروی)


تکم خوانی آیینی است به قدمت نوروز و یادگاری از آداب و رسوم نوروز که همواره در سرزمین آذربایجان به عنوان آیینی ماندگار و منحصر به فرد مورد توجه مردم بوده و با روش مخصوص توسط تکم گردانها به اجرا گذاشته می شده است.این آیین سالیان دراز با آداب و رسوم کهن مردم آذربایجان و بویژه استان اردبیل عجین بوده و همه ساله با فرا رسیدن عید نوروز، مردم به انتظار تکمچی می نشستند و انتظار داشتند که تکم چی، سمبل نشاط بهاری، آنها را برای استقبال از بهار آماده سازد.
تکم خوانی چند روز مانده به چهارشنبه سوری اجرا می شود. بر اساس رسمی دیرین در آذربایجان در اسفندماه هر هفته جشنی برای استقبال از بهار بر پا می شود و معمولا مردم این جشنها را از اولین چهارشنبه اسفند معروف به “چله چرشنبه” (چهارشنبه چله) شروع می کنند. دومین چهارشنبه به” سو چرشنبه”(چهارشنبه آب)معروف است ، سومین چهارشنبه نیز” اوت چرشنبه“ (چهارشنبه آتش) و چهارمین چهارشنبه نیز ”گول چرشنبه“ (چهارشنبه گل) گفته می شود.
تکمچی ها و تکم گردانان در بین دو چهارشنبه آخر یعنی اوت چرشنبه و گول چرشنبه می آیند و اشعارشان را خوانده و مژدگانی آمدن عید و فرا رسیدن نوروز را می آورند.
واژه تکم Takam از دو بخش “تکه ” و “م” تشکیل شده که “تکه” در زبان ترکی به معنی بز نر قوی هیکل که همیشه در راس گله حرکت می کند و گله را به چراگاه و محلهای معین هدایت می کند و “م” ضمیر ملکی دوم شخص مفرد است و تکم در واقع به معنی “بز نر من” می باشد و به کسی که تکم را می رقصاند “تکمچی” می گویند که اشعار مخصوص تکم را با آهنگی خاص می خواند که این اشعار در چند آهنگ که خاص تکم بوده، خوانده می شود.
« تکم » عروسکی چوبی بوده به شکل حیوان (بز نر)چهار دست و از جنس تخته که روی آن را با مخمل یا پارچه هائی به رنگ قرمز می پوشاندند و بر سر چوب گردی سوار می شد و این چوب روی یک صفحه چهارگوش یا گرد که سوراخی در وسط داشت قرار می گرفت و به آسانی در آن سوراخ بالا و پایین می‌رفت. تکمچی چوب را بدست می گرفت و تکم را روی صفحه چوبی به حرکت در می آورد و متناسب با حرکات آن اشعاری را به آواز می خواند. سر و صدای زنگوله و خوردن تکم بر صفحه چوبی نوعی ریتم و آهنگ برای آواز تکمچی بوجود می آورد.تزئینات استفاده شده در تکم هر کدام علت و فلسفه ای داشته است، از جمله زنگوله و سکه که برای ایجاد سر و صدای بیشتر مورد استفاده قرار گرفته تا مردم را از داخل خانه ها به کوچه ها و دم در خانه ها بکشاند و از سوی دیگر یک ضرباهنگ برای حرکت تکم بوجود بیاورد ،نصب آئینه به دو طرف عروسک (طرفین شکم عروسک) به این دلیل بوده که تکم به همراه خبر فرا رسیدن سال نو، آئینه ای را به رسم روشنائی و صفا به همراه آورد. آیینه کاربردهای مهمی در زندگی مردم این منطقه دارد و مظهر خوش یمنی، روشنایی و خیر و برکت بوده است.
اشعار تکم خوانی:
مهمترین بخش آیین تکم گردانی خواندن اشعار آن است. نمایش های آیینی ساختار نمایشی محکمی ندارند و ساختار نمایشی آنها بسیار ساده ، صمیمی و روان بوده و بیشتر بیانگر مفاهیم انسانی عصر خودشان است. این نمایش ها به احتمال زیاد ادامه همان سرودهای ایران باستان هستند که مربوط به دوره هخامنشیان و قبل از آن است که به مرور زمان با تغییر شکل به ما رسیده است.
اشعار تکم خوانی از نظر ساختاری جزو ترانه های عامیانه محسوب می شود. اوزان و هارمونی آن با توجه به نیاز و مقتضیات زمان جابجا و عوض می شود و هر تکمچی یا تکم گردان با آزادی کامل اشعار این آیین راعوض کند. در اشعار تکم خوانی گاهی اشعار مذهبی نیز به چشم می خورد. این اشعار بر اساس مستندات موجود از زمان صفویه که بنیانگذار شعیه در ایران هستند وارد این آیین شده و اغلب در سالهایی که ایام نوروز با مناسبتهای مذهبی همزمان می شود از این اشعار مذهبی استفاده می شود.
تکم‌گردان‌ها این گونه آواز سرمی‌دهند:
بو تکه آختاتکه /بویونوندا وار نوختا تکه /گاه قول اولار ساتئلار /گاهدا چئخار تاختاتکه
ترجمه: / این بز نر ، بز نر اخته است / طنابی بر گردنش بسته شده است / گاه غلام و برده می‌شود و به فروش می‌رسد / و گاه پادشاه می‌شود وبرتخت سلطنت تکیه می‌دهد /
*****
بیزیم یرده یومورتانی یویارلار/انونی دونوب یددی رنگه بویارلار /یددی سینده تحویل اوسته قویارلار /سیزون بوتازه بایراموز مبارک /آیوز ، ایلوز ، هفتوز گونوز مبارک
ترجمه: / در محل ما تخم مرغ را می شویند / و آنرا به هفت رنگ می آرایند / و هر هفت تا را در سفره عید می گذارند / این عید تازه تان مبارک باشد / ماهتان ، سالتان ، هفته تان ، روزتان مبارک باد /
*****
بیزیم یرده قوهون قارپوز اکرلر /اونی تامام شهرلره توکرلر/تزه ایلین چوخ حسرتین چکرلر /سیزون بوتازه بایراموز مبارک /آیوز ، ایلوز ، هفتوز ، گونوز مبارک
ترجمه: در محل ما خربزه و هندوانه می کارند / آنها را به تمام شهرها می فرستند / حسرت فرا رسیدن سال نو را می کشند / این عید تازه تان مبارک باشد / ماهتان ، سالتان ، هفته تان ، روزتان مبارک باد /
*****
تکم گئتدی مرنده /تاماشادی گلنده /کول تکمون باشینا /قایناناسی بیلنده
ترجمه: / تکم رفته به مرند / برگشتنش تماشایی است / خاک بر سر تکم / اگر مادر زنش آگاه شود /
*****
آغ دَه وَه نین گوزلری یئره گلمز دیزلری/ بو ایامین قیزلاری کبینین کسراوزلری
ترجمه: / چشمان شتر سفید / زانوهایشان به زمین نمی آید / دختران امروزی / عقدشان را خودشان می بندند!
*****
جناب جبرئیل نامه گتوردی /گتور جگین پیمبره یتوردی/ مبارک قوللارین گویه گوتوردی/سیزون بوتازه بایراموز مبارک /آیوز ، ایلوز ، هفتوز ، گونوز مبارک
ترجمه: جناب جبرائیل نامه آورد / به محض آوردن به پیامبر رسانید / پیغمبر هم
دستهایش را بر آسمان برداشت که / این عید تازه تان مبارک باشد / ماهتان ، سالتان ، هفته تان ، روزتان مبارک باد /

پاداش تکم چی:
تکمچی به در هر خانه ای که می رود و شعر می خواند ، صاحب خانه به تناسب وضعیت مالی و امکانات خود چیزی به عنوان شاباش ، خلعت و انعام به او می دهد. البته تکمچی نیز لزوم دادن انعام را همراه با شعر یاد آور می شود:
آی تکمین کندی وار /کمندی وار کندی وار/هر قاپودا اویناسا /بیر نلبکی قندی وار
ترجمه: / تکم ده دارد / کمند دارد و ده دارد / جلوی هر دری برقصد / یک نعلبکی قند پاداش دارد/
تکم اولدی ایپین گتیر آی خانم /چاتدیغجان یوکین گتیر آی خانم /کسمه پائین بوتون گتیر آی خانم
ترجمه: تکم می میرد طنابش را بیاورید خانم جان / تا زورتان می رسد بارش را بیاورید خانم جان / سهمش را کم نکنید و کامل بیاورید خانم جان /مطالب سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

جمعه 15 اسفند 1393 - 18:24:45


حیدر بابا ، ایلدیریم لار شاخاندا(همتعلی معزز)


حیدر بابا ، ایلدیریم لار شاخاندا.
سئل لر ، سولار شاقیلداییب ، آخاندا.
قیزلار اونا صف باغلاییب ، باخاندا.
سلام اولسون شوکتیزه ، ائلیزه.
منیم ده بیر آدیم گلسین دیلیزه.
حیدر بابا ، کهلیکلرون اوچاندا.
کول دیبیندن دووشان قالخیب قاچاندا.
باغچالارون چیچکله نیب ، آچاندا.
بیزدن ده بیر ممکن اولسا ، یاد ائیله.
آچیلمایان اورک لری شاد ائیله.
بایرام یئلی چارداق لاری ییخاندا.
نوروز گلو ، قار چیچگی چیخاندا.
آغ بولود لار کؤینک لرین سیخاندا.
بیزدن ده بیر یاد ائیله ین ساغ اولسون.
درد لریمیز قوی دیکلسین داغ اولسون.
حیدر بابا ، گون دالیوی داغلاسین.
اوزون گولسون ، بولاق لارون آغلاسین.
اوشاق لارون بیر دسته گول باغلاسین.
یئل گلنده وئر گتیرسین بو یانا.
بلکه منیم یاتمیش بختیم اویانا.


1fxxrf9wa10k6p2paql3.jpg


مطالب سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

شنبه 9 اسفند 1393 - 06:26:32


فاجعه خوجالي(علی خسروی)


دسته‏اي مسلح ارمني در بامداد 26 فوريه سال 1922 با مشاركت مستقيم لشكر 366 شوروي سابق كه در آن برهه در شهر خان‏كندي قره‏باغ كوهستاني مستقر بود‏، به شهر خوجالي كه حدود هفت هزار نفر آذربايجاني در آن سكونت داشتند‏، حمله كردند‏. جنايت پيشگان سركش ارمني با كمك هواداران مزدور خارجي خود‏، در همين شب شهر خوجالي را با خاك يكسان كردند‏. با پشتيباني بخش وسيعي از وسايط سنگين نظامي متعلق به لشكر 366‏، شهر كاملا نابود شده و به آتش كشيده شد‏. اهالي غير نظامي و غير‏مسلح هدف قتل‏عام وحشيانه واقع شدند‏، كودكان‏، زنان‏، افراد سالمند و بيمار با سفاكي غير‏قابل تصوري به قتل رسيدند‏. ارمني‏ها در آخرين سالهاي قرن بيستم‏، جنايت تاريخي ديگري – نسل‏كشي خوجالي – را پديد آوردند‏.

در نتيجه نسل‏كشي خوجالي 613 نفر كشته شده و 1275 نفر از اهالي به اسارت برده شدند‏. از سرنوشت 150 نفر از اين اسرا ، هنوز نيز اطلاعي در دست نيست‏. در نتيجه اين فاجعه بيش از 1000 نفر از اهالي غير نظامي با اصابت گلوله مستقيم‏، با درجات مختلف بدني معلول شدند‏. 106 نفر از كشته‏شدگان‏، زنان‏، 83 نفر كودك خردسال و 70 نفر پير كهنسال

jn4q4euayug9qazlursv.jpg6ua5ze0ia4ljq7uwcdnj.jpg44fahmsi56wk1dblk1od.jpg


مطالب سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

جمعه 8 اسفند 1393 - 16:39:51


عکسهای بسیار زیبا از برف اسفند ماه کورعباسلو(میثم خسروی و بهروز پناهی)


با تشکر از عکاس ها آقایان میثم خسروی و بهروز پناهیتصاویر | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

يكشنبه 3 اسفند 1393 - 22:11:27


عکسهای از اوزون چیمن خرداد 1392 (پریسا خدایاری)
تصاویر | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

يكشنبه 3 اسفند 1393 - 07:05:03


برو به صفحه       >>